Resultater 2023

FUGLEKONGEN 2023

Vinderne i Fugleskydningen

Knud E. Pedersen Ve. Vinge ved Finn Dollerup

Torben Christophersen Hø. Vinge Ved Jens U. Sørensen

Marian D. JensenVe.Ben Ved Knud E. Pedersen

Verner Pedersen Hø. Ben Eget Skud

Torben Espersen Halen Ved Peter Momme

Erling Bech Næbet Eget Skud

Michelle Schmidt Kronen Eget Skud

Harry Larsen Scepteret Eget Skud

Poul Enevoldsen Æblet Eget Skud

Ole Mark HalsenVed Jens U Sørensen

Fuglekonge Flemming Jensen

Dart 

to og tre: Michelle Schmidt og Poul Enevoldsen med 80 point hver

1. Plads: Christina Sejer Pedersen med 119 point

Fugleskydning26/8 2023

Før Flaghejsningen var der kaffe og rundstykker til bestyrelsen som varmødt kl. 7.00 for at gøre alt klar til dagen.

Der var også rundstykker til de tidligst fremmødte.


Så begyndte skydningen på fuglen, og der skulle sideløbende skydes Hovedskydning og festskydning.


Det viste sig desværre at der var tekniske problemer med skivetrækket selvom det virkede to dage før,Så denne del af arrangementet måtte aflyses.


Det gik alligevel, og der var gang i både amerikansk lotteri og Dart,Længe så det ud til at Michelle Schmidt og Poul Enevoldsen ville vindeMed 80 point hver, men så kom Christina og slog dem begge eftertrykkeligtmed hele 119 point, så tillykke til hende.Kl.12 var der smørrebrød samt øl/vand til de som havde bestiltSå Fortsatte skydningen på fuglen, og til sidst var det brystpladen der varMålet.Det var mod alle odds at det var den samme mandder ligesomsidste år, villeblivefuglekonge, men det blev han.Der var så præmieuddeling til vinderne i Dart og fugleskydning, og som traditionen byder uddeles øl eller vand til alle.Herefter forløb dagen med hyggesnak, samt kaffe og kage som Christina havde været så venlig at lave til os.


Alt i alt en god dag, trods lidt genvordigheder, og der skal lyde en stor tak til alle som hjalp med at afviklestævnet.


Venlig hilsen VBF Århus

Klubmesterskab VBF Århus 15m 2023
              V1                                                                                                    V3

Finn Dollerup 382G                                                                   Jan Nielsen198G

Eva Nørgaard 379S                                                                   Tommy Jepsen 197S

Jens Ulsted 369B                                                                      Thomas Moltke 195B

                                                                                                      Erling Bech193 

                                                                                                      Birgit Rusbjerg 190

                                                                                                      Peter Henriksen 189

             V2                                                                                    Niels Iversen 188

Anders Brogaard364/9G                                                          Per Bo Pedersen 188

Michelle Schmidt 364/5S                                                         Jens Chr. Hansen 185/2

                                                                                                      Erik Thomsen185/0

                                                                                                      StenWeidinger 184/2

                                                                                                      Peter Momme184/2

                                                                                                      Jens Poulsen183/2

                                                                                                       Henning Jensen183/2

                                                                                                      Fritz Hansen181

                                                                                                      Marian Due179

                                                                                                      Ole Mark 178

                                                                                                      SusanneAndersrn 169 


              Åben                                                                                          Senior

Martin Møller 196 G                                                                   Alexander braagaard363G

Lars Sørensen 194S                                                                              Børn                                                                                       Junior

Sigurd Hammer 179G                                                               Frederik Espersen 186G

Sigurd Thillemann 175S                                                           AntonJuhl-Nielsen 185S

SanderPoulsen166B                                                                 Sophia Espersen 181B

MariusJessen153
             Pistol

Anders Jessen 254G

Flemming Jensen 244S