Arrangementer

2024 Planlagte arrangementer:

15m klubmesterskab

15m Sæsonafslutning

Fugleskydning 

50m Klubmesterskab

8. Kredsskydning

Julefrokost

Juleafslutning

indkalder til

ordinær


Generalforsamling


Torsdag den 14. Marts 2024 kl 19.00

i Skyttelaugets lokale i Lyseng

Dagsorden:1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand

På valg er: Flemming Jensen

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Torben Espersen og Eva Nørgaard

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, På valg er: Tommy Jepsen, Peter B Henriksen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, På valg er: Revisorer Torben Christophersen og ? Suppleant: Jens Chr. Hansen

9. Eventuelt.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden

i hænde senest 8 (otte) dage før generalforsamlingen finder sted.

Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.

Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at forfaldent kontingent betalt.M.v.h. Bestyrelsen

FUGLESKYDNING 2020.

REFERART FRA GENRALFORSAMLINGEN 2020


Generalforsamling, Torsdag den 12. marts 2020 kl 19.00 i Skyttelaugets lokaler i Lyseng
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Erling Bech er valgt
2. Formandens beretning
Årets skytte: Arne Preus er enstemmigt valgt – bl.a. for hans flotte resultater
Skytteklubben er fra i morgen lukket for skydning indtil videre pga. Corona-virus. Formanden vil løbende via
email orientere i takt med nyt herom. Følg også klubbens Facebookside !
Formandsposten er skiftet fra Carsten Boye og er overtaget af næstformanden Flemming Jensen. Carsten
Boye er næstformand
Våbentilladelser fungerer nu via en ny portal så overblik og kommende udløb er opdateret. Kommende
udløbne tilladelser kan ses heri. Klubbens medlemmer skal holde øje med udløb på disse tilladelser – men
det skal klubben også, da klubbens tilladelse kan bortfalde. Formanden vil tage fat i medlemmer, der har
SKV’ere der snart udløber – men husk selv at holde øje med eventuelle tilladelser i andre klubber eller
jagttegn m.v.
Vand i kælderen pga. defekt pumpe. Nu er der opsat vandalarm i klubben, så vi advares hvis der igen sker
oversvømmelse, der også kører vores alarmsystem.
Julefrokosten blev i år afholdt i vores egne lokaler, hvilket også lykkedes via mad ude fra.
Udsugningen er undersøgt og umiddelbart vil det koste det samme at reparere som at udskifte til et nyere.
Udgiften forventes dækket af kommunen.
Skader på riffel opbevaret i klubbens våbenskabe, det dækkes ikke af forsikringen. Forsikringen dækker kun
ved brand eller oversvømmelse. Klubbens medlemmer opfordres til at undersøge deres forsikringers
dækning når våben opbevares i klubben.
Bestyrelsen har indledt undersøgelser om at anskaffe et elektronisk markeringsanlæg. Det koster en del
penge: ca. 33.000 kr. pr. skive eller i alt 330.000 kr. samt udgifter til bagvæg og øvrig indretning.
Kommunen vil bidrag med ca. 50% samt Skydebaneforeningen vil også bidrag – men her er det bl.a. en
forudsætning at udsugningen virker efter hensigten.
Vi har set på Skytternes Hus hvorledes de har lavet deres og hørt om deres positive og negative erfaringer.
Udgangspunktet er at skiverne hænges op på en væg, der kan trækkes frem til 10 meter for service og
tømme cyklonerne for bly m.v.
Der lægges op til at dette godkendes på generalforsamlingen, så bestyrelsen kan fortsætte med at indhente
tilbud samt generelt indgå aftaler og tilladelse hertil. Desuden skal der søges midler hos fonde,
idrætsorganisationer og kommunen.
Bestyrelsen vil arbejde for at skaffe hæve-sænke til alle skydepladser – vi ønsker indkøb til en god pris og
om muligt skaffe støttekroner hertil.
Luftkompressor er gået i stykker og skal sendes til kalibrering og forventes klar om et par uger.
Fremover må den kun betjenes af vagter, der har fået instruktion hertil.
Vester Eng: Adgang til boksen er alene for godkendte medlemmer. Øvrige medlemmer kan mod 100
kr. købe en adgangsbrik, så de kan skyde derude på andre tider end hvor klubbens vagter er tilstede
Klubmesterskab – forventes udskudt pga. Corona-virus
Afslutning 30.4 – vi afventer Corona-virus
5. maj på befrielsesdagen starter vi på Vester Eng frem til 25. august.
Fugleskydning sidste weekend / lørdag i august.
Kontingent:
Løbende pristalsregulering foreslås indført fra næste opkrævning ligesom forhøjelse til nye elektroniske
skiver og modernisering tidligere er godkendt med 100 kr. pr. år. Men er ikke opkræves ved seneste
kontingentopkrævning.
Klubben har for nyligt fået oprettet en side på Facebook, hvor nyheder og aktiviteter kan følges og der er
mulighed for spørgsmål. Administrator af siden er bestyrelsesmedlem Torben Espersen. Facebooksiden kan
supplere klubbens hjemmeside og forhåbentligt udbrede kendskabet til klubben i lokalområdet. Link :
https://www.facebook.com/VBF-Aarhus-Skyttelaug-Skytteforening-i-H%C3%B8jbjerg-111827096995134/
Formandens beretning blev godkendt og arbejdet med elektronisk markeringsanlæg blev accepteret.
3. Regnskab
Regnskabet fremlægges af formanden da Niels Kofod er hos familien på Bornholm.
Resultatet er endt med et lille underskud grundet indkøb af 5 våbenskabe pga. de skærpede krav fra
politiet. Klubben har en lille beholdning på pt. 87.000 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Valg af formand
På valg er: Flemming Jensen - enstemmigt godkendt
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Torben Espersen, Niels Kofod, Flemming Jensen – enstemmigt godkendt.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,
På valg er: Bjarne Hembo og Eva Nørgaard – enstemmigt godkendt.
7. /8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,
På valg er: Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech – enstemmigt godkendt.
Suppleant: Jens Chr. Hansen – enstemmigt godkendt.
9. Indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
10. Eventuelt.
Eva blev takket for alt hendes store arbejde i klubben.
Torben Christophersen blev takket for undervisning af nye skytter, arbejde med kontor samt ikke mindst
teknisk snilde og løsninger.
Ordstyren takkede for god ro og orden og hævede mødet, hvorefter der blev budt på lidt brød samt
drikkevarer.


VBF Skyttelaug, Århus 

 

 

indkalder til 

ordinær 

 

Generalforsamling 

 

Torsdag den 12. Marts 2020 kl 19.00 

i Skyttelaugets lokale i Lyseng 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

 1. 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning 
 3. Regnskab 
 4. Valg af formand

       På valg er: Flemming Jensen      

 1. 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
     På valg er: Torben Espersen, Niels Kofod, Flemming Jensen
   
 2. 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,
     På valg er: 
  Bjarne Hembo og Gert Svalø 
 3. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,
     På valg er: Revisorer
   Torben Christophersen og Erling Bech 
     Suppl
  eant: Jens Chr. Hansen 
 4. 9. Indkomne forslag 
 5. 10. Eventuelt.

 

 

 

 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden 

i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted. 

Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år. 

Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at forfalden kontingent er betalt. 

 

 

M.v.h. Bestyrelsen 

 

Fugleskydning 2019


Fugleskydning gik af stablen lørdag d. 31 August med flaget rejst og hyggeligt samvær. Vejret var fint og tiltrods for tekniske problemer, gik dagen godt. lækre håndmader havde afløst frikadeller og kartoffelsalat, pølser, brød og kage kunne stadig købes, samt drikkevare efter smag.

Tak til alle hjælperne for at få dagen til at klappe. Vi ser gerne flere fremmødte, så husk at tage børn, børnebørn, koner, kærester med, så vi sammen får en dejlig dag


Her er stemningsbilleder fra dagen

IMG_4839
IMG_4841
IMG_4842
IMG_4845
IMG_4850
IMG_4851
IMG_4853


Fugleskydning
Lørdag den 31. August 2019
Fugleskydningen finder som sædvanlig sted ved Fiskerhuset på Eskelundvej 8,en sidevej til højre fra
Åhavevej, og der startes op kl. 9.00 med flag hejsning. Efter den nødvendige instruktion skyder sidste års
Fuglekonge det første skud.
Der er lagt op til en meget hyggelig dag, i gode kammeraters selskab, der foruden Fugleskydningen
omfatter hovedskydning og festskydning samt luftskydning og dartspil. Der er mulighed for at købe både
mad og drikkevarer til meget rimelige priser.
Fugleskydningen er for alle seniorer i Våbenbrødreforeningen og skyttelauget og tilmelding kan foretages
til Finn Dollerup Mob. 40173544 Mail fidol@mail.tele.dk eller til Carsten B.Larsen Mob. 31161279
eller Mail carstenboye@youmail.dk Skydningen på fuglen er i år fastsat til 150 kr.som også omfatter
betaling for hovedskydningen.
Skulle du være forhindret i at give møde på selve dagen, er din tilmelding, er din alligevel velkommen, idet en af de fremmødte så vil skyde for dig. Opkrævning for din deltagelse vil du modtage fra
skyttelaugets kasserer efter skydningen. Skydes en af fuglens dele ned i dit navn, er det dig, der får
præmien. Fuglekonge kan man dog kun blive, ved personligt fremmøde. Familien er også meget
velkommen til at kikke derud.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

P1070952
P1070953
P1070950
P1070949
P1070948
P1070947
P1070945
P1070946
P1070941
P1070943
P1070944
P1070942
P1070940

Generalforsamling


Torsdag den 14. Marts 2019 kl 19.00


i Skyttelaugets lokale i Lyseng


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse


4. Valg af formand


På valg er: Carsten Boye Larsen


4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Finn Dollerup, Jan Jensen, Peter Bo Hansen og Torben Espersen


5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø


6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, På valg er: Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech Suppleant: Jens Chr. Hansen


7. Fastlæggelse af kontingent for næste år


8. Indkomne forslag


9. Eventuelt.


Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden


i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.


Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.


Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.


M.v.h. Bestyrelsen

VBF Skyttelaug, Århus


indkalder til ordinær

Generalforsamling


Torsdag den 22. Marts 2018

kl 19.00


i Skyttelaugets lokale i Lyseng


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse


4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jens Eriksen, Niels Kofod og Flemming Jensen


5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø


6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

På valg er:

Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech

Suppleant: Jens Chr. Hansen


7. Fastlæggelse af kontingent for næste år


8. Indkomne forslag


9. Eventuelt.


Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden


i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.


Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.


Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.


M.v.h. Bestyrelsen