Hovedforeningen

Generalforsamling, den 15. april er udsat på ubestemt tid !

Jeg udsender ny indkaldelse, når jeg

har klarhed over hvornår, det kan lade sig gøre. Der bliver jo hele tiden ændret på de restriktioner,

så det gør det rigtig vanskeligt, at planlægge noget.

Generalforsamlingen presser på, da vi har en kasserer, der er på valg og ikke vil genvælges.

Ligeledes er der et bestyrelsesmedlem på valg. Vi har erstatninger, men vi skal have dem valgt på

en generalforsamling. Mere om det, når jeg udsender indkaldelse !

Der vil på Skæring Hede være et mindre arrangement, den 4. maj. Kl. 12.00.

Da jeg ikke ved hvornår vi kan holde generalforsamling, vil jeg i år sende Fortjensttegn til alle der

er berettiget til det.

Det drejer sig om følgende;

65 år. Jens Christian Hansen.

60 år: Finn Dollerup.

40 år: Karsten Emdal, Jan Ardal Jensen, Kai Skovvang.

25 år: Leif Juul, Gert C.E.B. Kirkemann og Carsten Boye Larsen.

10 år: Olin Morten Hansen, Peter Bramer og Erik Thomsen.

Jeg og bestyrelsen ønsker alle modtagere hjertelig til lykke, tak for de mange år, hvor i har støttet

op omkring VBF.

Bestyrelsen arbejder forsat på, at vi kan mødes. Men vi må vente på der bliver lukket op, så vi kan

mødes flere end 5.

Stiftelsesfesten til efteråret, håber vi på kan lykkes.

Jeg vender tilbage når jeg har nyt.

Godt forår, hilsen Kai Skovvang/fm