Hovedforeningen

Generalforsamling, den 15. april er udsat på ubestemt tid !

Jeg udsender ny indkaldelse, når jeg

har klarhed over hvornår, det kan lade sig gøre. Der bliver jo hele tiden ændret på de restriktioner,

så det gør det rigtig vanskeligt, at planlægge noget.

Generalforsamlingen presser på, da vi har en kasserer, der er på valg og ikke vil genvælges.

Ligeledes er der et bestyrelsesmedlem på valg. Vi har erstatninger, men vi skal have dem valgt på

en generalforsamling. Mere om det, når jeg udsender indkaldelse !

Der vil på Skæring Hede være et mindre arrangement, den 4. maj. Kl. 12.00.

Da jeg ikke ved hvornår vi kan holde generalforsamling, vil jeg i år sende Fortjensttegn til alle der

er berettiget til det.

Det drejer sig om følgende;

65 år. Jens Christian Hansen.

60 år: Finn Dollerup.

40 år: Karsten Emdal, Jan Ardal Jensen, Kai Skovvang.

25 år: Leif Juul, Gert C.E.B. Kirkemann og Carsten Boye Larsen.

10 år: Olin Morten Hansen, Peter Bramer og Erik Thomsen.

Jeg og bestyrelsen ønsker alle modtagere hjertelig til lykke, tak for de mange år, hvor i har støttet

op omkring VBF.

Bestyrelsen arbejder forsat på, at vi kan mødes. Men vi må vente på der bliver lukket op, så vi kan

mødes flere end 5.

Stiftelsesfesten til efteråret, håber vi på kan lykkes.

Jeg vender tilbage når jeg har nyt.

Godt forår, hilsen Kai Skovvang/fm

Ordinær generalforsamling den 15. april kl. 19.00 i hallen

Grimhøjvej 1, Brabrand, efter gældende vedtægter: Alle har fået

udleveret vedtægter tidligere, så jeg vil ikke repeterer dem her.


Fremadrettet arbejder vi på en udflugt i, slutningen af maj og en igen i

sept. okt. Den sidste skulle gerne gå til atom bunkeren Regan Vest i

Rold Skov, det var her regering og regent skulle opholde sig i tilfælde af

en krig. Den er nu lavet om til museum.


Stiftelsesfest er program sat til den 2. oktober, samme arrangement

som annonceret sidste år, herom kommer der nærmere senere.


Jeg vil sammendrage dette sådan. Alle arrangementer indtil

Forsvarsbroderen 2/2021, udkommer ca. 1. maj, vil i få tilsendt mails

om.