Artikel Maj 2021

Artikel fra DGI:


Skytteklub i Aarhus skraber 500.000 kr. ind til nye faciliteterVBF Skyttelaug fra det sydlige Aarhus’ faciliteter bliver snart topmoderne. Pengene til opgraderingen kommer fra puljer og fonde.

Skytteforeningen VBF Skyttelaug har ramt plet med sine ansøgninger. 


”Kan vi ikke også få sådan et anlæg?” spørger et af medlemmerne misundeligt, mens han kigger på formanden. Formanden hedder Flemming Jensen, og får straks mod på at undersøge sagen. ”Jo, vi kan give det et skud,” svarer han.

Samtalen udspiller sig til et skyttestævne, hvor VBF Skyttelaug fra Højbjerg er blandt skarpretterne. Skytterne forsøger at ramme plet på et elektronisk markeringsanlæg, som er hurtigere, nemmere og mere visuelt end VBF Skyttelaugs analoge pendant.

Opfriskning af lokaler

Inden vi afslører fortsættelsen, skruer vi tiden 5 år tilbage. VBF Skyttelaug har i mange år leveret gode resultater til stævner, men stået bomstille på udviklingen af baner og lokaler. Men nu skulle der ske noget.

”En rokade i bestyrelsen banede vejen, og der bredte sig en lyst og en optimisme til at udvikle foreningen. Vi malede vores mørke opholdsrum lyst og venligt, fik doneret nye møbler og hentede brugte hos det lokale plejehjem, og foreningen var forvandlet,” siger Flemming Jensen.

Næste punkt i udviklingen af klubben var et elektronisk markeringsanlæg, som medlemmerne år efter år skyder på til diverse stævner.Flemmings 3 gode råd til fundraising


1. Søg, søg, søg

Nogle puljer og fonde kan virke uoverskuelige eller uopnåelige, men kast dig ud i det. Du har større chancer for at få bevilget penge, end du tror.

2. Vær konkret, og hav et formål

Din ansøgning skal indeholed et tydeligt formål med at søge midlerne. Hold det kort og godt, så det er nemt og overskueligt at danne et overblik over jeres behov.

3. Fremhæv effekterne


Gør det klart, hvad foreningen får ud af midlerne, men fremhæv også andre effekter. Sikrer dit projekt mindre affald? Bliver jeres faciliteter mere handicapvenlige? Kan I tiltrække nye målgrupper?

En dominoeffekt af økonomiske midler


Sådan et avanceret anlæg koster omkring 500.000 kr., men hvor finder man de penge, når man aldrig har rørt begrebet fundraising?

”Jeg søgte nettet tyndt for puljer og fonde, og blev hurtigt overrasket over de mange muligheder. DGI og DIF sprang i øjnene, men jeg fandt også hurtigt mange private virksomheder, som udlodder midler,” siger Flemming Jensen.


Første økonomiske indsprøjtning kom fra AURA Energi. 5000 kr. var sikret, og Flemming og co. fik for alvor lyst til at indstille sigtekornet. Kort efter fik skytterne også midler fra en bank og DGI, hvorefter Aarhus Kommune donerede 270.000 kr. til projektet. 

En markant opgradering

Overgangen fra analog til digital var pludselig inden for rækkevidde, og skydeskiven blev ramt i bullseye, da skydebaneforeningen i Vingsted dækkede resten af de 500.000 kr. med forbehold for en række krav.

”Vi var helt overvældede over de mange økonomiske midler, vi havde skrabet sammen. Hæve-sænkeborde, opfriskning af banerne samt et elektronisk markeringsanlæg var sikret, og foreningen bliver snart topmoderne,” siger Flemming Jensen og fortsætter:

”Det er en kæmpe opgradering. Det er lettere at bruge det nye anlæg, alle medlemmer kan se, hvilke fejl, de laver, og du får at vide på din monitor, hvordan du bliver bedre,” siger Flemming Jensen.

Formanden fremhæver også, at det bliver lettere for vagten at håndtere, da han ikke skal uddele og tage imod papskiver. Anlægget er også bedre miljømæssigt: Al bly kan fremover samles op fuldstændig rent, og papskiverne udgår, hvilket medfører mindre affald.


Foreningen er i fuld gang med at etablere de nye standpladser med nye hæve-sænkeborde og nye skiver på bagvæggen.

Tiltrække nye målgrupper

Med anlægget håber VBF Skyttelaug at gøre det mere attraktivt at være medlem.  

”Vi tror, at vi med et moderne anlæg kan tiltrække flere medlemmer – især unge. Unge mennesker er vant til det elektroniske, og vi satser stort på at gøre det attraktivt for dem,” siger Flemming Jensen.

Formanden forventer, at det nye anlæg kan tages i brug 1. september, hvor der er planer om et åbent hus-arrangement og muligvis et biathlon eller triathlon med andre foreninger i området.

Eric Engsig / eric.engsig@dgi.dk

21. maj 2021