Resultater 2021

RESULTATER  JULESKYDNING 2021

V3


Lars Sørensen 48

Birgit Rusbjerg 47

Max Christensen 47

Peter Henriksen 46

Per Bo Pedersen 46

Jens Poulsen 46

Thomas Hansen 46

Tommy Jepsen 45

Kaj Rasmussen 45

Henning Andersen 44

Vera Blaase 44

Erik Thomsen 43

Henning Jensen 42

Niels Iversen 37

Fritz Hansen 35


JULESKYDNING FORTSAT

BK
Sebastian Sørensen 48
Marius Jessen 46
Frederik Espersen 45
Alexander Sørensen 45
Anders Juhl-Nielsen 45
Magnus Andersen 44

JULESKYDNING FORTSAT

V1                                                                       V2
Erling Bech 48                                  Flemming Jensen 46
Eva Nørgaard 48                               Torben Espersen 44
Jens Ulsted Sørensen 47
Per Preus 47
Finn Dollerup 47



Senior
Christina S. Pedersen 45
Isabella Pedersen 38
Jesper Andersen 36

Klasse: BK1
Sebastian Sørensen Århus . . . 196/2 Guld
Frederik Espersen Åråus . . .  194 /6 Sølv


Klasse: BK2
Alexander Sørensen Århus . . . .l79 /0 Guld


' Klasse: Jun.2
KatrineJespersen Skive ...287/2

Klasse: klasse 3
Christina S. Pedersen Arhus    261/1


Klasse: klasse 4
Isabella  S. Pedersen Århus .        252/0
r
SvendRasmussen Ebeltoft     241 /l 3 
Anders Hansen Ebeltoft          215 / I


Klasse: klasse 5
Mikkel Brøgger Ebeloft           250 / 0

Klasse: Åben
Hans Gade Skive .           284/6
Erik Thomsem Arhus      266/0
Jens Pedersen Skive ..    259/O

Klasse: Vet. 1+2
Jirn K ),Jiclscn Århus
Finn Dolloerup Arhus
fomnrr Jepsen Århus
Jens Ulsted Sørensen Århus
Flemming Jensen Århus
Ronald Schonins Skive
Jens Eriksen Århus
Erling Bech Århus
Per Bo Pedersen Århus
I olhcn [spersen Århus
Jens Chr Hansen Århus
Claus Hvid Skive

\4ax Christensen
Jens Hansen
Nils .lorgen Andersen
Jesper S. Sørensen
Rvan Schoning
Paul Ilrik Nielsen
Knud Niclsen
Hans l:rik l\'likkelsen
Svend Erik Sørensen
Kari Aage Sørensen
Steen Zacho                   268/1
Peter Østerqaard           267/0

Arhus
Skive
Skive
Ebeltoft
Skive
Ebeltott
Skivc
Ebeltofl
Ebeltoft
Ebeltoft
Ebeltoft
Ebeltoft

Klasse: Vet. 3
Eva Nørregaard          Århus 294/2
Eivind .lakobsen         Skrive 29 /5
Kurt B. Christensen    Skive  295/7
Jørgen Brøgger          Ebeltoft 287/6
Ernst Nielsen              Skrive    284/4
Niels h'ersen                Århus 284/3
.lohn V. Nielsen           Viborg 280/5
Edsholt Lund                Århus 279  /4
Thomas M Hansen      Århus  279 /4
Lars H Sorensen           Århus  279 /3

Henning Jensen Arhus .279 -l
Mogens Bro Skive   277/2
Peter Henriksen  Århus 277/2
Knud Lang            Skrive 276/2
Kaj Rudi Rasmussen Århus 274/2
Fritz Hansen               Århus  272/2
Ole Mark                      Århus 271/1
Hennins Andersen     Århus 267/2
Erik Bang Madscn     Ebeltoft 265/0
Ole llisp                       Ebeltoft  2   /1
'l horbcn Sparre         Viborg     260/