Arrangementer

   VBF

   Arhus

 Skyttelaug/ skytteforening

2018

Planlagte arrangementer:

15m klubmesterskab

15m Sæsonafslutning

Fugleskydning - Aflyst

50m Klubmesterskab

8. Kredsskydning

Julefrokost

Juleafslutning

Generalforsamling


Torsdag den 14. Marts 2019 kl 19.00


i Skyttelaugets lokale i Lyseng


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse


4. Valg af formand


På valg er: Carsten Boye Larsen


4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Finn Dollerup, Jan Jensen, Peter Bo Hansen og Torben Espersen


5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø


6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, På valg er: Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech Suppleant: Jens Chr. Hansen


7. Fastlæggelse af kontingent for næste år


8. Indkomne forslag


9. Eventuelt.


Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden


i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.


Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.


Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.


M.v.h. Bestyrelsen

VBF Skyttelaug, Århus


indkalder til ordinær

Generalforsamling


Torsdag den 22. Marts 2018

kl 19.00


i Skyttelaugets lokale i Lyseng


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse


4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jens Eriksen, Niels Kofod og Flemming Jensen


5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø


6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

På valg er:

Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech

Suppleant: Jens Chr. Hansen


7. Fastlæggelse af kontingent for næste år


8. Indkomne forslag


9. Eventuelt.


Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden


i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.


Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.


Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.


M.v.h. Bestyrelsen

VBF skydebaner: 86272202 i åbningstiden.

Mail: vbf.skyttelaug@gmail.com

Lysengvej 4, 8270 Højbjerg

Formand: Carsten boye: carstenboye@youmail.dk

Webansvarlig:

Christina Sejer Pedersen.

Såfremt du har billeder eller resultater til vores hjemmeside, så send dem til mig - Gerne med en lille tekst, helst i word.

christinasp@live.dk