Arrangementer

2018

Planlagte arrangementer:

15m klubmesterskab

15m Sæsonafslutning

Fugleskydning - Aflyst

50m Klubmesterskab

8. Kredsskydning

Julefrokost

Juleafslutning

VBF Skyttelaug, Århus

 

indkalder til ordinær

Generalforsamling

 

Torsdag den 22. Marts 2018

kl 19.00

 

i Skyttelaugets lokale i Lyseng

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

 

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jens Eriksen, Niels Kofod og Flemming Jensen

 

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø

 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

På valg er:

Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech

Suppleant: Jens Chr. Hansen

 

7. Fastlæggelse af kontingent for næste år

 

8. Indkomne forslag

 

9. Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden

 

i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.

 

Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.

 

Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.

 

M.v.h. Bestyrelsen

VBF skydebaner: 86272202 i åbningstiden.

Mail: vbf.skyttelaug@gmail.com

Lysengvej 4, 8270 Højbjerg

Formand: Carsten boye: carstenboye@youmail.dk

Webansvarlig:

Christina Sejer Pedersen.

Såfremt du har billeder eller resultater til vores hjemmeside, så send dem til mig - Gerne med en lille tekst, helst i word.

christinasp@live.dk