Arrangementer

2018

Planlagte arrangementer:

15m Sæsonafslutning

Fugleskydning

50m Klubmesterskab

15m klubmesterskab

8. Kredsskydning

Julefrokost

Juleafslutning

VBF Skyttelaug, Århus

 

indkalder til ordinær

Generalforsamling

 

Torsdag den 22. Marts 2018

kl 19.00

 

i Skyttelaugets lokale i Lyseng

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

 

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jens Eriksen, Niels Kofod og Flemming Jensen

 

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø

 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

På valg er:

Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech

Suppleant: Jens Chr. Hansen

 

7. Fastlæggelse af kontingent for næste år

 

8. Indkomne forslag

 

9. Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden

 

i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.

 

Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.

 

Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.

 

M.v.h. Bestyrelsen

Våbenbrødreforeningen Århus

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 i Kovnogade 1, 1. sal kl. 1800.

 

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne. Se nærmere i ”Forsvarsbroderen” nr. 1, der udkommer 1. februar 2017.

 

På gensyn

 

Kaj Skovvang/fmd

VBF skydebaner: 86272202 i åbningstiden.

Mail: vbf.skyttelaug@gmail.com

Lysengvej 4, 8270 Højbjerg

Formand: Carsten boye: carstenboye@youmail.dk

Næstformand og træner: Jens Eriksen: 40960555

Webansvarlig:

Christina Sejer Pedersen.

Såfremt du har billeder eller resultater til vores hjemmeside, så send dem til mig - Gerne med en lille tekst, helst i word.

christinasp@live.dk