Arrangementer

   VBF

   Arhus

 Skyttelaug/ skytteforening

2019

Planlagte arrangementer:

15m klubmesterskab

15m Sæsonafslutning

Fugleskydning 

50m Klubmesterskab

8. Kredsskydning

Julefrokost

Juleafslutning

Stiftelsesfest den 5. oktober 2019.

Mødetid kl. 17.00

Sted Scandic Hotel, Østergade 10. 8000 Århus C.

Pris: kr. 350,00

Tilmelding senest 23. september til Leif Juul, telefon 23363741 eller undertegnede,

telefon 86174184.

Der er lagt op tint en fest i lighed med tidligere år, måske håndtaget har fået en ekstra omdrejning i år. Der er jo vor 160 års fødselsdag.

Menu:

Velkomstdrink

Forret. Dyrekølle capaccio årstidens grønsager.

Hovedret. Angus oksemørbrad, årstidens grønsager

Dessert chokoladekage

Hertil serveres vine alibitum.

Musik og dans ved Jørgen Engelbreckt.

Natmad kl. 11.00. Æggekage med alt tilbehør.

Vin, øl, vand fri hele aftenen.

Vi håber naturligvis på, at der kommer rigtig mange denne aften..

På gensyn, festudvalget

Fugleskydning 2019


Fugleskydning gik af stablen lørdag d. 31 August med flaget rejst og hyggeligt samvær. Vejret var fint og tiltrods for tekniske problemer, gik dagen godt. lækre håndmader havde afløst frikadeller og kartoffelsalat, pølser, brød og kage kunne stadig købes, samt drikkevare efter smag.

Tak til alle hjælperne for at få dagen til at klappe. Vi ser gerne flere fremmødte, så husk at tage børn, børnebørn, koner, kærester med, så vi sammen får en dejlig dag


Her er stemningsbilleder fra dagen

IMG_4839
IMG_4841
IMG_4842
IMG_4845
IMG_4850
IMG_4851
IMG_4853


Fugleskydning
Lørdag den 31. August 2019
Fugleskydningen finder som sædvanlig sted ved Fiskerhuset på Eskelundvej 8,en sidevej til højre fra
Åhavevej, og der startes op kl. 9.00 med flag hejsning. Efter den nødvendige instruktion skyder sidste års
Fuglekonge det første skud.
Der er lagt op til en meget hyggelig dag, i gode kammeraters selskab, der foruden Fugleskydningen
omfatter hovedskydning og festskydning samt luftskydning og dartspil. Der er mulighed for at købe både
mad og drikkevarer til meget rimelige priser.
Fugleskydningen er for alle seniorer i Våbenbrødreforeningen og skyttelauget og tilmelding kan foretages
til Finn Dollerup Mob. 40173544 Mail fidol@mail.tele.dk eller til Carsten B.Larsen Mob. 31161279
eller Mail carstenboye@youmail.dk Skydningen på fuglen er i år fastsat til 150 kr.som også omfatter
betaling for hovedskydningen.
Skulle du være forhindret i at give møde på selve dagen, er din tilmelding, er din alligevel velkommen, idet en af de fremmødte så vil skyde for dig. Opkrævning for din deltagelse vil du modtage fra
skyttelaugets kasserer efter skydningen. Skydes en af fuglens dele ned i dit navn, er det dig, der får
præmien. Fuglekonge kan man dog kun blive, ved personligt fremmøde. Familien er også meget
velkommen til at kikke derud.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

P1070952
P1070953
P1070950
P1070949
P1070948
P1070947
P1070945
P1070946
P1070941
P1070943
P1070944
P1070942
P1070940

Generalforsamling


Torsdag den 14. Marts 2019 kl 19.00


i Skyttelaugets lokale i Lyseng


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse


4. Valg af formand


På valg er: Carsten Boye Larsen


4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Finn Dollerup, Jan Jensen, Peter Bo Hansen og Torben Espersen


5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø


6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, På valg er: Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech Suppleant: Jens Chr. Hansen


7. Fastlæggelse af kontingent for næste år


8. Indkomne forslag


9. Eventuelt.


Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden


i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.


Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.


Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.


M.v.h. Bestyrelsen

VBF Skyttelaug, Århus


indkalder til ordinær

Generalforsamling


Torsdag den 22. Marts 2018

kl 19.00


i Skyttelaugets lokale i Lyseng


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse


4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jens Eriksen, Niels Kofod og Flemming Jensen


5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

På valg er: Bjarne Hembo og Gert Svalø


6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

På valg er:

Revisorer Torben Christophersen og Erling Bech

Suppleant: Jens Chr. Hansen


7. Fastlæggelse af kontingent for næste år


8. Indkomne forslag


9. Eventuelt.


Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden


i hænde inden otte dage før generalforsamlingen finder sted.


Efter vedtægterne er valgretsalderen 18 år.


Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at kontingentet er betalt.


M.v.h. Bestyrelsen

VBF skydebaner: 86272202 i åbningstiden.

Mail: vbf.skyttelaug@gmail.com

Lysengvej 4, 8270 Højbjerg

Formand: Carsten boye: carstenboye@youmail.dk

Webansvarlig:

Christina Sejer Pedersen.

Såfremt du har billeder eller resultater til vores hjemmeside, så send dem til mig - Gerne med en lille tekst, helst i word.

christinasp@live.dk